INFOKIOSK (Infobox, interaktywny punkt informacyjny) to odpowiedź na ciągle rosnące zapotrzebowanie na nowe technologie przekazu informacji w miejscach publicznych.
Nigdy dotąd forma, szybkość i dostępność przekazu nie były tak ważne.
Multimedialny komputer, w specjalnie zapro- jektowanej, odpornej na czynniki zewnętrzne obudowie, to połączenie nośnika reklamowego z interaktywnym źródłem danych.
Samoobsługowy charakter infokiosku pozwala użytkownikom aktywnie modelować udostę-pniane treści, co wzmacnia skuteczność przekazu i to przez 24h na dobę!
Z drugiej strony, łatwość zarządzania pojedyn- czym infokioskiem lub administrowania ich siecią, wprowadzają nowy standard obsługi klienta. Infokioski w szybkim tempie wpisały się w otaczającą nas rzeczywistość, w miejscach takich jak: urzędy, szpitale, dworce, lotniska, centra handlowe, wszędzie tam, gdzie ważna jest kompletna i rzetelna informacja.
INFOKIOSK zawiera w sobie komputer z oprogramowaniem dedykowanym do wyko- nywania określonych czynności takich jak:
Podstawowy model infokiosku, to jedynie komputer ze zintegrowanym ekranem do- tykowym. Urządzenie można jednak łatwo rozbudowywać, dodając różnorodne narzędzia, takie jak: klawiatura, mysz, kamera, mikrofon, głośniki, drukarka, skaner, bluetooth, w zależności od przeznaczenia.
Oferowane infokioski konfigurujemy tak, by ich użytkownicy korzystali w pełni z nowoczesnej technologii oraz indywidualnego wzornictwa.

Oferujemy urządzenia w wersji wewnętrznej i zewnętrznej oraz do zastosowań specjalnych, np. w górnictwie - do pracy pod ziemią (oferujemy jedyny, zaakceptowany przez Instytut Górnictwa komputer dołowy).

Mając na uwadze różne wymagania naszych klientów proponujemy, oprócz standardowych rozwiązań, indywidualny design, podkreślający charakter i specyfikę prowadzonej działalności

Systemy Wystawiennicze

Infokioski
images/min/orange_house_realizacje_001.jpg
  1. Infokiosk zewnętrzny IP65

    Projekt pilotażowy KGHM